Hệ thống băng tải

Hệ thống băng tải

Hệ thống băng tải của chúng tôi có thể sử dụng cho nhiều dạng sản phẩm, từ các sản phẩm nông nghiệp đến các mặt hàng công nghiệp và nguyên liệu thô. Khách hàng có thể lắp đặt thêm nhiều phụ kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong công nghiệp, cũng như có thể hoạt động ngày đêm, và phù hợp với đặc tính sản phẩm và điều kiện địa lý.

Conveying Handling-Pic 2

Hệ thống băng chuyền

Conveying Handling-Pic 3

Hệ thống băng tải xích

Conveying Handling-Pic 4

Hệ thống băng tải xoắn ốc

Conveying Handling-Pic 5

Hệ thống gầu tải