Tháp lọc bụi

SAN JOSE đã có một giải pháp đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả, và đã được phát triển qua nhiều thập kỉ tại Châu Âu, đây là nơi mà sự ô nhiễm bởi các ngành công nghiệp đã được kiểm soát rất tốt.

Product Overview:

Gạo khi được xử lí sẽ tạo ra bụi như mà một dạng sản phẩm phụ rất có hại cho hệ hô hấp con người.

Việc chỉ sử dụng quạt để xử lí bụi là không đủ (mặc dù cũng đã giúp làm giảm lượng bụi đáng kể) nếu các cơ sở sản xuất công nghiệp được xây dựng gần khu dân cư.

SAN JOSE đã có một giải pháp đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả, và đã được phát triển qua nhiều thập kỉ tại Châu Âu, đây là nơi mà sự ô nhiễm bởi các ngành công nghiệp đã được kiểm soát rất tốt.

Tòa tháp có kích thước lớn hơn so với một hệ thống sấy, việc sử dụng máy phun sương sẽ làm ẩm tạp chất bên trong hạt, dẫn đến các tạp chất này trở nên nặng hơn và giảm tốc độ, từ đó việc lọc lấy chúng sẽ trở nên đơn giản hơn.

Việc vệ sinh và bảo trì cũng rất đơn giản, hệ thống có một cửa ra vào để thu gom tạp chất và một ống ở trung tâm để thu gom nước.