Thiết bị hỗ trợ cho silo

“Để giảm thiểu thất thoát hạt bên trong silo, Western đã cung cấp thêm các thiết bị hỗ trợ”

Product Overview:

Hệ thống điều hòa cho ngũ cốc hậu thu hoạch

Chất lượng của ngũ cốc thể tăng lên trong quá trình bảo quản, nhưng bằng các biện pháp bảo quản tốt, có thể giảm sự tổn thất về chất lượng đến mức tối thiểu, cũng như bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Một hệ thống bảo quản ngũ cốc tốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như độ ẩm và nhiệt độ của ngũ cốc, côn trùng, nấm, động vật gặm nhấm, phương pháp quản lý ngũ cốc, quản lý kho và thiết bị sử dụng trong quá trình thu hoạch. Do đó, để giảm thiểu thất thoát ngũ cốc do giảm chất lượng, YourSiloEngineer, dựa trên kinh nghiệm dày dặn đã cung cấp các thiết bị hỗ trợ cho silo.

Chúng tôi đã cung cấp những gì?

Hệ thống thông khí

Hệ thống giám sát silo.

Thiết bị quét làm rỗng silo.

Hệ thống dỡ hàng cho silo.

Cảm biến định mức.

Hệ thống quản lý hàng tồn kho.