Cột chống ngoại biên cho silo

Giá đỡ sàn thao tác được thiết kế dựa trên tải trọng băng tải, tải trọng tuyết và đường kính silo theo tiêu chuẩn UNE EN ISO 1993

Product Overview:

Giá đỡ sàn thao tác được thiết kế dựa trên tải trọng băng tải, tải trọng tuyết và đường kính silo theo tiêu chuẩn UNE EN ISO 1993. Chúng tôi cung cấp một số hệ thống:

  • Cột giằng mái: làm từ thép chữ “U”, được kết nối với nhau và gắn trên mái để chịu tải trọng của sàn thao tác.
  • Cột trụ: Cột trụ: hoạt động như một giá đỡ sàn thao tác và được lắp đặt cùng độ cao với cột giằng mái. Nó được sử dụng khi cột thép tạo hình nguội không đủ để chống đỡ sàn thao tác.
  • Cột trụ dựng từ mặt đất đến cột giằng mái, được giằng vào silo bằng phần nhô ra ở phía trên.
  • Tường chắn đất với dầm công xôn: Bao gồm một tường chắn đất tiêu chuẩn, bổ sung thêm kết cấu nhô ra có hình kim tự tháp ngược, và được giằng lại với nhau.
  • Cột chống đôi với giằng công xôn: bao gồm 2 tường chắn đất tiêu chuẩn được bổ sung thêm dầm công xôn có tác dụng liên kết 2 silo với nhau.