Trụ tháp bằng thép

Ngày nay, các cơ sở bảo quản ngũ cốc đã tích hợp các công nghệ tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến vận chuyển và bảo quản nguyên liệu.

Product Overview:

Ngày nay, các cơ sở bảo quản ngũ cốc đã tích hợp các công nghệ tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến vận chuyển và bảo quản nguyên liệu.

Những công nghệ mang tính sáng này, đã đánh dấu một triết lý bảo quản mới, đã giúp cho việc vận chuyển và bảo quản tốt hơn về mọi mặt, bao gồm lượng sản phẩm bảo quản được nâng lên, với hiệu suất vận chuyển cao hơn và máy móc mới, với hệ thống đo lường chính xác hơn, mà độ bền và bảo mật đã được điều chỉnh cho phù hợp với những nhu cầu của khách hàng

Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm bao gồm: Trụ tháp cân, trụ tháp thang máy, trụ tháp sàn thao tác, và trụ tháp xử lý ngũ cốc.

Ngoài việc đóng vai trò là các phần tử buộc và cố định cho silo bảo quản và đo lường, thang máy hoặc băng tải, các trụ tháp này còn có nhiều vai trò khác như:

  • Có thể chống lại các tần số của các máy móc khác nhau mà chúng đang bảo vệ, tránh truyền và khuếch đại rung động.
  • Độ lệch và biến dạng của hệ thống không chỉ phải tuân theo các quy định hiện hành mà còn phải được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng để đảm bảo sự ổn định và tuổi thọ của hệ thống trụ tháp cũng như là các bộ phận mà trụ tháp này bảo vệ bất kể khoảng cách và chiều cao.
  • Đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa cấu trúc để giảm thiểu số lượng phần tử tạo thành, dẫn đến diện tích bề mặt tự do lớn hơn cho phép ít hạn chế và cản trở hơn đối với các đường kết nối và ống xả vật liệu, diện tích bề mặt lớn hơn cho đầu vào và đầu ra băng tải cũng như việc bố trí thang máy và máy móc trên các sàn thao tác được đơn giản hơn cho các nhà thiết kế.

Trong sự hài hòa giữa hệ thống kết cấu và hệ thống bảo quản, vận chuyển ngũ cốc, Western làm việc với các công nghệ tiên tiến để cung cấp các hệ thống hiệu quả và phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng công trình, đánh dấu giá trị của các nhà máy bảo quản trong một tương lai gần.