Vì thời hạn bảo quản lâu dài
và sự an toàn cho ngũ cốc của bạn

Thiết bị phụ trợ cho các cơ sở sản xuất ngũ cốc

4b8f6030997c5f22066d

Hệ thống bốc xếp hàng hóa

1f41da5d1536d3688a27

Máy phát hiện kim loại

eNOD4-B-Visu_CP2b

Thiết bị cân liên tục

Máng bốc xếp hàng

Đường ống và van

Rice Statistical Analyzer

Thiết bị phòng thí nghiệm

700-cooler

Tinh chất gạo lứt (cám)