Hệ thống quản lý hàng tồn kho

Hệ thống quản lí hàng tồn kho của chúng tôi mang đến cho khách hàng trải nghiệm quản lý tốt nhất.

Product Overview:

Hệ thống quản lí hàng tồn kho của chúng tôi mang đến cho khách hàng trải nghiệm quản lý tốt nhất.

Phần mềm cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc có giá trị về những gì đang xảy ra trong silo. Từ đó cung cấp cho chủ sở hữu Silo khả năng cân bằng các vị trí trong dây chuyền sản xuất và phân phối sản phẩm với những gì thực tế đang diễn ra trong silo.

Hệ thống cung cấp một cái nhìn tổng thể về những gì đang xảy ra hàng ngày trong nhà máy, vị trí và số lượng thùng đựng hàng, cũng như loại hạt được lưu trữ, số lượng, mật độ và các tiêu chí phân loại khác. Những thông tin này kết hợp với các thiết bị quét laze đo lường khối lượng tạo nên nền tảng của hệ thống.

Phần mềm Bảng điều khiển cung cấp một góc nhìn khác bằng cách chọn bất kỳ thùng nào trên Bảng điều khiển. Tất cả dữ liệu quét cũng như khối lượng, thể tích và mật độ tại thời điểm đo được lưu trong lịch sử đều được hiển thị lên màn hình điều khiển và việc phân bổ thùng chứa sản phẩm, mật độ đều được thực hiện trên màn hình. Hệ thống Single Bin View cũng cung cấp cho người vận hành khả năng xem mười lần quét gần đây nhất.

Hệ thống này cũng lưu trữ trạng thái hiện tại của phần cứng và phần mềm cho thùng chứa. Các biểu tượng trạng thái và tab thông báo cung cấp trạng thái hiện tại về tình trạng hoạt động của cơ sở hạ tầng, bụi bẩn hoặc quá đầy bên trong thùng. Tất cả dữ liệu này cung cấp tính hợp lệ cho dữ liệu và sẽ cho nhà điều hành biết rủi ro có thể bị xâm phạm trong hệ thống hoặc dữ liệu.

  • Cân đối lượng sản phẩm đươc chứa trong thùng chứa hằng ngày.
  • Xác định các vị trí dư thừa và thiếu hụt hàng hóa theo thời gian.
  • Có thể giám sát và phát hiện vấn đề tại trung tâm điều khiển từ xa.
  • Cho biết xu hướng của dữ liệu.
  • Bảng điều khiển ART có thể báo cáo với nền tảng Quản lý đám mây ART dựa trên tính khả dụng của nhiều dữ liệu trong hệ thống trên một nền tảng.
  • Lịch sử tăng giảm lượng sản phẩm trên mỗi thùng.
  • Hỗ trợ dữ liệu nhiệt độ trên mỗi thùng (tùy chọn)
  • Báo cáo lượng Hàng tồn kho được xuất bản hàng ngày ở định dạng .pdf. Báo cáo này nêu chi tiết về trọng tải, thể tích đo được và mật độ khối lượng của mỗi thùng tại thời điểm báo cáo.
  • System Health report published daily in .pdf format. This report details the hardware and software functionality status.
  • Báo cáo về các hoạt động của silo được xuất bản hàng ngày ở định dạng .pdf. Báo cáo này cung cấp chi tiết về bất kỳ thay đổi về trữ lượng hàng hóa bao gồm sự phân bổ thùng chứa, thay đổi mật độ, lượng hàng hóa và loại ngũ cốc được bảo quản.